Voormalige stortplaatsIJsseldijk Westervoort
Update ontvangen bij nieuwe ontwikkelingenKlik op de blauwe knop linksonder

 

Over dit project

Op deze website brengt Provincie Gelderland de informatie over de sanering Stortplaats IJsseldijk in Westervoort samen. Ook andere relevante partijen kunnen hier informatie plaatsen, onder de voorwaarde dat zij respectvol communiceren en alleen informatie plaatsen waarvan zijzelf de afzender zijn.

De voormalige stortplaats IJsseldijk in Westervoort is in 1990 gesloten na circa 20 jaar in gebruik te zijn geweest. Er is huisvuil gestort en ook veel afval van diverse bedrijven uit de regio. De verontreiniging bestaat voornamelijk uit metalen, zoals arseen, vanadium en wolfraam, en oplosmiddelen.

In 2006 is er een saneringsplan opgesteld. Vervolgens is er eerst een deelsanering uitgevoerd, waarbij aan de zuidzijde van de stort verontreinigde grond tot vijf meter diep is afgegraven. De kern van de verontreiniging is hier verwijderd. Hierna is gezocht naar hoe de grondwaterverontreininging onder en rondom de stortplaats moest worden aangepakt.

Hierboven is aangegeven hoe het grondwater met daarin de verontreinigingen onder de stort beweegt. De grondwaterstroom is hoofdzakelijk noordwaarts, wat betekent dat het grondwater uiteindelijk in de haven of de IJssel terecht komt. De verspreiding van de verontreiniging via het grondwater wordt gemonitord met peilbuizen die rondom de stort zijn geplaatst.

Een consortium van partijen heeft zich tussen 2009 en 2012 intensief gebogen over de manier waarop het verontreinigde grondwater gezuiverd zou kunnen worden. Laboratoriumproeven gaven goede resultaten te zien. Een proefsanering in het veld (periode 2010 - 2011) gaf echter niet het gewenste saneringsresultaat. Deze bevinding is aanleiding geweest om vanaf 2012 de aanpak van de verontreiniging volledig te heroverwegen.

De heroverweging heeft geresulteerd in een nieuw saneringsplan, dat eind 2014 ter inzage heeft gelegen.

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.